13-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
„СТОКОВЕДНАТА НАУКА – ТРАДИЦИИ И АКТУАЛНОСТ”
18 - 19 октомври 2018 г.

Тематични направления

  • Стокознание: постижения, тенденции и предизвикателства
  • Качество, безопасност и автентичност на стоките
  • Технологии и иновации
  • Защита и удовлетворяване на интересите на потребителите
  • Екологични аспекти на стокознанието
  • Системи за управление на качеството, стандартизация и сертификация
  • Опаковане и логистика на стоките
  • Икономически, търговски и маркетингови аспекти на стокознанието
     

            Работни езици – български, английски.