13-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
„СТОКОВЕДНАТА НАУКА – ТРАДИЦИИ И АКТУАЛНОСТ”
18 - 19 октомври 2018 г.

За авторите

Важни срокове:

  • 15.02.2018 г. - срок за изпращане на заявки за участие и резюме на доклада
  • 01.03.2018 г. - потвърждение за приемане на докладите (участниците ще бъдат информирани по e-mail)
  • 20.04.2018 г. - краен срок за изпращане на докладите
  • 20.06.2018 г. – краен срок за внасяне на таксата за правоучастие

 

Такса правоучастие (с ДДС)

  • 60 лева - за автор (или за колектив) с един доклад;
  • 80 лева - за автор (или за колектив) с два доклада;
  • 100 лева (за фирми и организации).


Таксата включва: сборник с доклади, кафе пауза, коктейл.

Таксата за участие се заплаща предварително по банков път.
Данни за банковата сметка:

СИБАНК ЕАД
IBAN: BG 39 BUIB 9888 3129 2762 00
BIC: BUIBBGSF
Икономически университет - Варна
Основание за плащане:
1. Такса за участие в научна конференция на катедра „Стокознание”
при ИУ-Варна;
2. Име на участника (ако на участника е необходима фактура,
таксата трябва да бъде преведена от юридическо лице с Булстат),
Таксите за банковия трансфер са за сметка на участника.

Копие от документа, удостоверяващ превода на таксата, се изпращa заедно с пълния текст на доклада.
При регистрация участниците представят оригинал от документа.

Изпратени суми не се възстановяват!