Програма

П Р О Г Р А М А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 33-ТА МЕЖДУНАРОДНА
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ

ОРГАНИЗАТОР: КАТЕДРА „ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО“

30 НОЕМВРИ 2018 – ЗАЛА 1

09:30 – 10:00 Регистрация на участниците
10:00 – 10:10 Откриване на конференцията
10:10 – 10:15 Приветствие от официалните гости
10:15 – 12:30 Пленарно заседание
12:30 – 13:30 Обедна почивка
13:30 – 16:00 Второ заседание
16:00 – 16:30 Кафе-пауза
16:30 – 18:00 Трето заседание
18:00 – 18:45 Oбсъждане на докладите
18:45 – 19:00 Закриване на конференцията