П Р О Г Р А М А

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 34-ТА МЕЖДУНАРОДНА

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ

 

 

29 НОЕМВРИ 2019 – ЗАЛА 1

 

09:30 – 10:00         Регистрация на участниците

10:00 – 10:10         Откриване на конференцията

10:10 – 10:30         Приветствие от официалните гости

10:30 – 12:30         Пленарно заседание

12:30 – 13:30         Обедна почивка

13:30 – 16:00         Второ заседание

16:00 – 16:30         Кафе-пауза

16:30 – 17:30         Oбсъждане на докладите

17:30 – 17:45        Закриване на конференцията

>