Участници

С П И С Ъ К

НА УЧАСТНИЦИТЕ И ДОКЛАДИТЕ
В 33-ТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ

ОРГАНИЗАТОР: КАТЕДРА „ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО“

30 НОЕМВРИ 2018 – ЗАЛА 1

ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ – ЗАЛА 1

10:15 – 12:30 часа

Председател: Проф. д-р Стоян Стоянов

Секретар: Гл. ас. д-р Милена Иванова

 1. Проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов

  Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София, България

  Ново териториалноустройствено планиране на България. Обособяване на четири нови региона

 2. Проф. д-р Константин Калинков

  Икономически университет – Варна, България

  Необходимост от ново териториалноустройствено райониране на Р. България –европейски изисквания

 3. Проф. д.э.н. Марина Юденко, доц. к.э.н. Евгений Юденко

  Cанкт-Петербургский государственный экономический университет, Россия

  Факторы экономического роста строительных организаций

 4. M.B.A. George DOGARESCU, Ph.D.

  Authorized Valuer – Constanta, Romania

  Return of Investment in Rental Properties – Apartments

ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ – ЗАЛА 1

13:30 – 16:00 часа

Председател: Доц. д-р Божидар Чапаров

Секретар: Гл. ас. д-р Милена Иванова

 1. Проф. д-р Росен Николаев, доц. д-р Танка Милкова

  Икономически университет – Варна, България

  Някои варианти за погасяване на дългосрочни ипотечни кредити

 2. Проф. д.э.н. Сергей Максимов

  Cанкт-Петербургский государственный университет, Россия

  Реновация городских территорий: российская практика и возможные альтернативы

 3. Проф. д-р Румен Калчев

  Икономически университет – Варна, България

  Длъжности и работни места в бизнеса с недвижими имоти

 4. Проф. д.э.н. Николай Чепаченко, доц. к.т.н. Александр Леонтьев,
  доц. к.э.н. Светлана Николихина, доц. к.э.н. Григорий Ураев

  Петербургский государственный университет путей сообщения
  Императора Александра I, Россия

  Измерение потенциала эффективной деятельности и развития строительных организаций

 5. Assoc. Prof. Bisserka Marinova , Ph.D.

  University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Bulgaria

  Comparative Legal Regime of contracts for the Use of Agricultural Land

 6. Доц. к.э.н. Светлана Николихина, доц. к.э.н. Надежда Половникова,
  доц. к.э.н. Ольга Ковалевская

  Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I, Россия, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Россия

  Особенности концепций строительства энергоэффективных домов

 7. Assoc. Prof. Waldemar Budner, Ph.D.,

  Poznań University of Economics and Business, Poland

  Logistics Clusters: Origins, Formation and Economic Effects

 8. Доц. д-р Иван Желев

  Икономически университет – Варна, България

  Етапи на приложението на информационните и комуникационните технологии при фасилити мениджмънта

 9. Доц. д-р Христо Мавров

  Икономически университет – Варна, България

  Динамика на жилищните цени и макроикономическите им ефекти – данни от България

 10. Доц. д-р Радан Мирянов, гл. ас д-р Велина Йорданова

  Икономически университет – Варна, България

  Възможности за оптимизиране на лизинговата дейност на строителното предприятие

 11. Assist. Prof. Paweł Oleksy, Ph.D., Assist. Prof. Andrzej Zyguła Ph.D.,

  Cracow University of Economics, Poland

  Institutional Investors in оwnership structure of construction and real estate development companies in Poland: The Impact on Financialisation Ratios

 12. Senior Lecturer Izabela Rącka Ph.D., Assist. Prof. Magdalena Kowalczyk, Ph.D.,

  Stanisław Wojciechowski State University of Applied Sciences in Kalisz, Poland, Poznań University of Economics and Business, Poland

  An Attempt to Assess the Housing Standard on the Example of a Polish City

 13. Гл. ас. д-р Милчо Близнаков

  Икономически университет – Варна, България

  Ефективност на инвестициите в жилищни имоти

 14. Гл. ас. д-р Николинка Игнатова

  Университет за национално и световно стопанство, България

  Повишаване на ефективността на предприятията за недвижими имоти в България

 15. Гл. ас. д-р Деян Михайлов

  Икономически университет – Варна, България

  Оптимизация на планирането на работното време при изпълнение на малки строителни услуги

 16. Гл. ас. д-р Яна Стоенчева, гл. ас. д-р Драгомир Стефанов

  Университет за национално и световно стопанство, България

  Възможности за придобиване на жилищни недвижими имоти на територията на град Варна

 17. Гл. ас. д-р Анна Господинова, студент Александра Колева

  Икономически университет – Варна, България

  Предимства от използването на соларни покриви в строителството в България

 18. Гл. ас. д-р Ваня Стоянова

  Икономически университет – Варна, България

  Строителството в България в условията на застаряване на населението

 19. Гл. ас. д-р Красимира Найденова

  Икономически университет – Варна, България

  Възможности за непреки инвестиции в недвижими имоти

 ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ – ЗАЛА 1

16:30 – 18:00 часа

Председател: Доц. д-р Божидар Чапаров

Секретар: Гл. ас. д-р Севдалина Христова

 1. Гл. ас. д-р Иван Апостолов

  Икономически университет – Варна, България

  Възможности за повишаване/оправдаване цената на жилищните имоти – концепцията „умен дом“

 2. Гл. ас. д-р Иван Апостолов

  Икономически университет – Варна, България

  Безжични системи за домашна автоматизация – бъдеще

 3. Магистър по икономика Ангел Кусев, магистър по икономика Елена Парова

  Агенция за недвижими имоти „Явлена-Варна“ ООД, България

  Динамика на пазара на кредитите за покупка на жилищни имоти в Р. България. Сравнителен анализ за 2017 г. спрямо 2007 г.

 4. Докт. Мария Димитрова

  Университет за национално и световно стопанство, България

  Специфики на интервюто при подбор на брокери на недвижими имоти

 5. Докт. Румен Велев

  Икономически университет – Варна, България

  Интелигентните градове в контекста на устойчиво градско развитие

 6. Докт. Миглена Станева – Тодорова

  Икономически университет – Варна, България

  Управление на риска чрез серия от международни стандарти ISO 31000

 7. Докт. арх. Антоан Влаев

  Икономически университет – Варна, България

  Инвестиционни и функционални предимства на жилищните комплекси в селищните образувания

 8. Докт. Деница Косева

  Икономически университет – Варна, България

  Зелените сгради и агротуризма

 9. Докт. Радостина Петрова

  Икономически университет – Варна, България

  Интелигентен уеб базиран помощник за планиране на строителна и ремонтна дейност

 10. Докт. Кристиян Вълчев

  Икономически университет – Варна, България

  Тенденции на пазара за луксозните жилища