Виртуалното участие ще се осъществи чрез платформата Google Meet и ще бъде достъпно чрез следния интернет адрес:
https://meet.google.com/zkw-iqzq-mma.

09:45 – 10:00 Регистрация на участниците

10:00 – 10:10 Откриване на конференцията

10:10 – 10:30 Приветствие от официалните гости

10:30 – 11:30 Пленарно заседание

11:40 – 13:30 Второ заседание

14:00 – 16:00 Трето заседание

16:00 – 17:00 Заключителен дискусионен панел

Списък на участниците можете да видите тук.