1 RESULT
Международна дейност

Организационният комитет ще сътрудничи с португалски университет

През месец май 2022 г. организационният комитет на конференцията “Управление на човешките ресурси” на ИУ-Варна (http://conference.ue-varna.bg/hrm/) проведе Еразъм+ мобилност в Институт за висши изследвания на Фаф, Португалия. Бяха проведени срещи с ръководството на института относно съвместно участие в научно-изследователски проекти, работа по съвместни научни трудове и участие в научни конференции. На срещата с ръководството гл. …