Гл. ас. д-р Павлина Иванова
Председател на организационния комитет

Катедра "Аграрна икономика"

web page
Доц. д-р Катя Антонова
Член на организационния комитет

Катедра "Бизнес, инвестиции, недвижими имоти"

web page
Гл. ас. д-р Велина Колева
Член на организационния комитет

Катедра "Управление и администрация"

 

web page
Гл. ас. д-р Радка Начева
Член на организационния комитет

Катедра "Информатика"

web page