Начало

Уважаеми колеги,

От името на академичния състав на катедра „Правни науки“, имаме удоволствието да Ви поканим за участие в Национална научна конференция на тема „Правото и бизнесът в съвременното общество“, която ще се проведе на 18 октомври 2024 г. от 9:30 часа в Зала 1 на Икономически университет – Варна и онлайн на meet.google.com/kme-raro-xnn

Научният форум е организиран от катедра “Правни науки” при ИУ – Варна.

Настоящата конференция е повод за среща на практици и учени от различни сфери, като се надяваме тя да създаде и провокира интересни дискусии и предложи решения, които да съдействат за решаване на правните предизвикателствата в икономиката.

С уважение:

проф. д-р Андрияна Андреева, катедра „Правни науки“

Тематични направления

Развитие на частното право за усъвършенстване на бизнеса

Развитие на публичното право за усъвършенстване на бизнеса

Влияние на дигитализацията върху обществените отношения

Заявка за участие

В конференцията може да се участва максимално с два доклада /становище, изказване/ – лично или в съавторство.