Сборникът с доклади от конференцията е издаден в издателството на ИУ-Варна – „Наука и икономика“ и индексиран в: Google Scholar, RePEc и в националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране чрез Националния център за информация и документация. Цитирането на публикациите от сборниците на конференцията се осъществява чрез техните английски заглавия и имената на авторите им, изписани на латиница. Сборникът има ISSN 2815-5084.

Национална кръгла маса 2019
„Устойчиво управление на човешките ресурси в съвременната икономическа реалност“

Изтегли сборника

Международна научно-практическа конференция 2020
„Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства“

Изтегли сборника | Гледай откриването на конференцията в

Пленарен доклад на д-р Наташа Кобал (Полша) and доц. д-р Мачей Чаплевски (Шчечински университет, Полша): „Местна и чуждестранна работна сила в Обединените арабски емирства“ | Гледай записа в

Пленарен доклад на проф. д-р Мирослава Пейчева, Университет за национално и световно стопанство:
„Дигитална дистанционна работа – предпоставка за иновации в дейността по човешки ресурси“ | Гледай записа в

Пленарен доклад на Рейнхард Грасл, Мениджър на отдел „Продажби“,Mangold International, Германия:
„Научните видео-базирани поведенчески изследвания са лесни“ | Гледай записа в

Международна научно-практическа конференция 2021
„Управление на човешките ресурси“

Изтегли сборника

Пленарен доклад на проф. д-р Евгени Станимиров (Икономически университет – Варна):
„Трансформацията на образователната система – фактор за успешна кариера“ | Гледай записа в

Пленарен доклад на проф. д-р Арне Бергер (Университет за приложни науки Анхалт):
„Дизайн, базиран на участието, при взаимодействието човек – компютър“ | Гледай записа в

Пленарен доклад на доц. д-р Максим Бакаев (Новосибирски държавен технически университет):
„Онлайн данните: микроскопът за изследване на пазара на труда“ | Гледай записа в

Международна научно-практическа конференция 2022
„Управление на човешките ресурси“

Изтегли сборника | Гледай откриването на конференцията в

Пленарен доклад на проф. д.с.н. Цветан Давидков (Софийски университет „Свети Климент Охридски“):
„Ценностен портрет на поколенията в българските организации“ | Гледай записа в

Пленарен доклад на Анета Кий (основател на Aedea Partners LLC, САЩ):
„Distributed Workforce“ | Гледай записа в

Пленарен доклад на доц. д-р Алаа Таг Елдин Мохамед (Университет South Valley, Египет):
„Enhancing Role Of Human Resource Management In Digital Transformation Of Egyptian Universities“ | Гледай записа в

Пленарен доклад на проф. д-р Мигел Магелаеш (Европейски институт за висше образование – Фаф, Португалия): „VUCA Times Demand Agile Teams“ | Гледай записа в

Международна научно-практическа конференция 2023
„Управление на човешките ресурси“

Изтегли сборника

Гледайте пленарната сесия в