Научен съвет

Научен съвет

проф. д-р Евгени Станимиров

Ректор на ИУ-Варна
Ръководител на катедра "Маркетинг"

проф. д-р Надя Костова

Заместник-ректор по научноизследователска дейност и развитие на кадрите

Проф. д-р Веселин Хаджиев

Катедра "Статистика и приложна математика"

Проф. д-р Стефан Вачков

Ръководител на Катедра "Финанси"

Проф. д-р Таня Дъбева

Ръководител на Катедра "Икономика и организация на туризма"