Икономически университет - Варна
Основан 14 май 1920 г.
100-годишна история

Акценти

Срокове

Срокове за участие в конференцията - заявка за участие и изпращане на доклада.

Прочети още

Изисквания

Докладите се представят на български или английски език.

Прочети още

Публикуване

Публикуване на част от докладите в индексирани списания.

Прочети още

Уважаеми, участници в Юбилейната международна научна конференция посветена на 100-годишнина от създаването на Икономически университет- Варна,

Конференцията на тема „ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И РЕАЛНА ИКОНОМИКА: РАЗВИТИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ДИГИТАЛНАТА ЕПОХА“ се проведе дистанционно на 11 и 12 май 2020 г.

Сборникът с доклади от международната научна конференция е под печат. Ще уведомим своевременно всички участници при публикуването му. Той ще бъде публикуван и на сайта на конференцията.

С уважение,

Организационен комитет