Публикуване

Публикуване

  Сборникът е индексиран в: repec
Заявяване на сборника с доклади за индексиране в:

ebsco google

Публикуване на докладите в сборник на издателство „Наука и икономика”.

Том 1 Том 2 Том 3 Том 4

tom1      tom2      tom3      tom4