История

История

Picture

1998 г.

I Международна научна конференция: Икономиката в преход: Стабилизация и растеж

Picture

2000 г.

II Международна научна конференция: Икономиката и развитието на обществото

Picture

2005 г.

III Международна научна конференция: Европейски переспективи на националното стопанство

Picture

2008 г.

IV Международна научна конференция: Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция: Продължаващата адаптация

Picture

2010 г.

V Международна научна конференция: Световната криза и икономическото развитие

Picture

2012 г.

VI Международна научна конференция: Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката

Picture

2015 г.

VII Международна научна конференция: Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения

Picture

2017 г.

VIII Международна научна конференция: Икономиката в променящия се свят – национални, регионални и глобални измерения

Picture

2020 г.

IX Юбилейна международна научна конференция: Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха