Срокове и такси

Срокове и такси

Срокове:

  • 31.03.2020 г. – приемане на заявката за участие с резюме на доклада
  • 10.04.2020 г. – потвърждение за приемане на доклада
  • 20.04.2020 г. – краен срок за изпращане на доклада и заплащане на такса участие

Такса за участие (за един доклад, независимо от броя на съавторите):

  • 80 лв. – за участици от страната
  • 50 евро – за участници от чужбина

Сметка за спонсориране на конференцията и за превеждане на таксите за участие:
ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Основание за плащане: такса за участие в международна научна конференция на ИУ, име на участника. Ако на участника е необходима фактура, таксата трябва да бъде преведена от юридическо лице с Булстат.