Организационен комитет

Организационен комитет

Проф. д-р Зоя Младенова
Председател, Директор на Научноизследователски институт
Проф. д-р Юлиан Василев

Ръководител на катедра "Информатика"

Доц. д-р Виолета Димитрова
Ръководител на катедра "Икономика и управление на търговията"
Доц. д-р Калоян Колев
Зам.-ръководител на катедра "Обща икономическа теория"
Доц. д-р Добрин Добрев
Ръководител на катедра "Управление и администрация"
Доц. д-р Стоян Киров

Катедра "Финанси"

Доц. д-р Теменуга Стойкова
Зам.-ръководител на катедра "Стокознание"
Доц. д-р Илиан Минков
Зам.-декан на Стопански факултет
Доц. д-р Иван Куюмджиев
Директор на ЦИПНИКТ
Доц. д-р Валентина Генова-Макни
Катедра "Международни икономически отношения"
Доц. д-р Гергана Славова


Катедра "Аграрна икономика"